Planen för de offentliga finanserna och kommunekonomiprogrammet 2017–2020

Planen för de offentliga finanserna och kommunekonomiprogrammet 2017–2020 beredades under våren 2016. Beredningen har framskridit enligt tidsplanen och regeringen överlämnade propositionen till riksdagen 14.4.2016.

​Planen för de offentliga finanserna och kommunekonomiprogrammet ersätter det tidigare basserviceprogramförfarandet, som innebar att ett basserviceprogram utarbetades varje vår för fyra år framåt och att en basservicebudget utarbetades på hösten i anknytning till följande års statsbudget.

I samband med Kommunförbundets ekonomi- och finanseringsforum gav förbundet 10.2.2016 ut publikationen Nytt styrsystem för de offentliga finanserna – från balans till överskott i den kommunala ekonomin (länk till höger). I publikationen beskrivs i korthet vad reformen går ut på.

I Delegationen för kommunal ekonomi och kommunal förvaltning (KUTHANEK) har Kommunförbundet satt egna mål för den kommande planen för de offentliga finanserna och kommunekonomiprogrammet. Målen framgår av den promemoria (länk till höger) som 9.2.2016 överlämnades till kommun- och reformminister Vehviläinen.

Läs mer:

Information på Kommunförbundets webbplats

Information på webben:

tags