Kommunalekonomin och staten

Regeringsprogrammet

Statsrådet

Republikens president Sauli Niinistö utnämnde Finlands 75 regering den 6 juni 2019. I den av statsminister Antti Rinne ledda regeringen ingår sammanlagt 19 ministrar.

Vid det konstituerande sammanträdet den 29 juni  2019 beslutade statsrådet om ministrarnas arbetsfördelning, medlemmarna i de lagstadgade ministerutskotten samt ministrarnas ställföreträdare.

Kommun- och ägarstyrningsminister är Sirpa Paatero och finansminister Mika Lintilä utsågs till statsministerns ställföreträdare. 

Mer information på webben:

Mer information på Kommunförbundets webbplats:

tags