Kommunalekonomisk statistik - Tabeller

Kommunalekonomins utveckling till år 2023

Källa: Kommunförbundets beräkningar, Kommunekonomiprogrammet hösten 2019 (7.10.2019)

Innehållet i pdf-presentation:

 • Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden
 • Kommunernas och samkommunernas bruttoutgifter
 • Förändring i kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter
 • Kommunernas skatteinkomster
 • Kommunernas och samkommunernas ekonomi
 • Den kommunala sektorns årsbidrag, avskrivningar och investeringarinvesteringar 1991-2023 
 • Kommunsektorns årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat
 • Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde och lånestockens ändring inom kommunsektorn samt nettokreditgivningen inom lokalförvaltningen
 • Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde inon kommunsektorn samt nettokreditgivning inom lokalförvaltningen
 • Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel
 • Kommunernas och samkommunernas resultaträkning
 • Kommunernas och samkommunernas finansieringsanalys
 • Plock ur Kommunekonomiprogrammet hösten 2019
 • Kommunekonomiprogrammets centrala linjedragningar som berör den kommunala ekonomin
tags