Kommunalekonomisk statistik

Statistik
statistik

Kommunernas kostnadsstruktur

Bekanta dig med kommunens ekonomiska struktur genom att se på utgifterna för olika kommunala tjänster.
lateral-image-left
tags