Kommunalekonomisk statistik

statistik

Kommunernas kostnadsstruktur

Bekanta dig med kommunens ekonomiska struktur genom att se på utgifterna för olika kommunala tjänster.

lateral-image-left
tags