Kommunalekonomisk statistik -Tabeller

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2017 samt budgetar och ekonomiplaner för 2018-2019

tags