Kommunalekonomisk statistik - Tabeller

Kommunalekonomins utveckling till år 2024

Källa: Kommunekonomiprogrammet hösten 2020 & Kommunförbundets kalkyler, 5.10,2020

Innehållet i pdf-presentation:

 • Totalekonomiska prognoser
 • Kommunernas och samkommunernas bruttoutgifter 
 • Kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter, förändring, %
 • Kommunernas skatteinkomster
 • Kommunernas och samkommunernas ekonomi
 • Kommunsektorns årsbidrag, avskrivningar och investeringar
 • Kommunsektorns årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat
 • Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde i kommunsektorn samt förändring i lånestocken
 • Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde i kommunsektorn samt nettoutlåning
 • Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel
 • Kommunernas och samkommunernas resultaträkning
 • Kommunernas och samkommunernas finansieringsanalys
 • Kommunekonomiprogrammet i korthet hösten 2020
tags