Kommunalekonomisk statistik - Tabeller

Samhällsekonomi och offentlig ekonomi samt prognoser för samhällsekonomin

Samhällsekonomi och offentlig ekonomi samt prognoser för samhällsekonomin

Innehållet i presentation:

Samhällsekonomi och offentlig ekonomi (bilaga 1):

 • BNP och de sysselsattas (15-74 -åringar) volymförändring åren 1985-2021, %
 • Förändring i BNP och det allmänna förtjänstnivåindexet 1985-2021, %
 • Förändring i BNP och konsumentprisindex 1985-2021, %
 • Förändring i BNP och det allmänna förtjänstnivåindexet 1985-2011, %
 • Skattegrad (skatter till offentliga samfund, % av BNP) åren 1975-2021
 • Offentliga konsumtionsutgifter enligt uppgift år 2016, md €
 • Lokalförvaltningens andel av de offentliga samfundens totala utgifter åren 1975-2021, % av BNP
 • Lokalförvaltningens konsumtionsutgifter enligt uppgift åren 1975-2016, md € (år 2016 priser)
 • Statsskulden 1985-2021
 • Kommunernas och samkommunernas lånestock 1985-2021
 • Offentliga skulden totalt (EDP-skuld) 1985-2021

 

Innehållet i presentation:

Uppdaterad 4.8.2020

Prognoser för samhällsekonomin (bilaga 2):

 • Det allmänna ekonomiska läget 
 • Prognssiffror för samhällsekonomin 2020
 • Prognssiffror för samhällsekonomin 2021
 • Prognssiffror för samhällsekonomin 2022
tags