Kommunalekonomisk statistik - Tabeller

Skatter och statsandelar

Innehållet i pdf-presentation:

 • Kommunernas skatteinkomster 
 • Kommunernas skatteinkomster 1990-2023
 • Kommunernas skatteinkomster 2000-2023
 • Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesatser 1965-2019
 • Kommunernas inkomstskattesatser 2000-2019
 • Kommunernas inkomstskattesatser åren 1980-2019
 • Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2018
 • Antal kommuner enligt inkomstskattesats 2019
 • Kommunernas inkomstskattesatser år 2019
 • Kommunalskattetsatser 1998-2019
 • Den debiterade kommunalskattens bildande i hela landet skatteåret 2017
 • Hur förändringarna i kommunernas inkomstskattesatser påverkat kommunernas skatteinkomster 2000-2019
 • Uppskattning av skattelindringarnas inverkan (netto) på kommunalskatten 1997-2020
 • Nedskärningarna i statsandelen för kommunal basservice 2012-2020
 • Fasta Finlands kommuners statsandelar 2000-2020
 • Skatteinkomster och statsbidrag i kommuner och samkommuner åren 2000-2023
 • Skatteinkomster och statsbidrag i kommuner och samkommuner
 • Utjämning av statsandelar år 2019 på basis av skatteinkomster (år 2017)
 • Utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster åren 2010-2019
tags