Kommunalekonomisk statistik - Tabeller

Socialskyddsavgifter

​Innehållet i nedanstående presentation: 

  • Kommunarbetsgivarens socialförsäkringsavgifter (åren 2017-2022)
  • Pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund (åren 2019-2021)
tags