Kommunens ekonomi i balans – men hur?

Den kommunala ekonomin är nu i sin helhet svag och stora utmaningar väntar bakom hörnet. Skillnaderna mellan kommunerna är ändå stora. Att stirra på medeltal hjälper inte den enskilda kommunen framåt, utan det krävas en noggrannare analys. Man måste titta närmare på vad som ligger bakom siffrorna. Det behövs en mer omfattande helhetsbedömning och kunskap om såväl nuläget som de framtida utmaningarna.

Publikationen Kommunens ekonomi i balans – men hur? gör en djupdykning i dessa bedömningar. Publikationen syftar till att föra fram tankar om metoder och modeller som kommunen kan använda för att balansera sin ekonomi. I publikationen presenteras bland annat ett särskilt redskap som Kommunförbundet erbjuder, ett kommunalekonomiskt konditionstest. Testet mäter den kommunala ekonomins kondition i dagsläget och ställer den i relation till prognoserna. Med hjälp av testet kan kommunen bedöma hållbarheten i sin ekonomi och utveckla sin prognostisering. Publikationen är i första hand avsedd för kommunernas förtroendevalda, övriga beslutsfattare och ekonomiska experter.

Ladda kostnadsfri e-bok Kommunens ekonomi i balans – men hur? -publikation här.

tags
Jari Vaine

Jari Vaine

Sakkunnig, finansiering
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2018, +358 50 562 7687
Ansvarsområden
  • finansmarknaden och reglering
  • skuldfinansiering och alternativa finansieringsmodeller
  • placeringsverksamhet
  • derivat
  • betalningsförmedling och likviditet
  • samarbete mellan finansiella institut