Kommunalekonomisk statistik - Tabeller

Kommunernas, samkommunernas och kommunkoncernernas bokslut år 2018

Innehållet i PDF-presentation:

 • Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2016-2018
 • Uppgifter om kommunernas ekonomi åren 2011-2018
 • Faktorer att beakta i tolkningen av bokslut 2018
 • Kommunernas årsbidrag 2000-2018 enligt kommunstorlek, €/inv.
 • Kommunernas och samkommunernas årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat åren 2000-2018, md €
 • Kommunernas årsbidrag i procent av avskrivningar år 2018 (kartpresentation)
 • Kommunernas årsbidrag enligt kommunstorlek, årsbidrag i procent av avskrivningar åren 2015-2018
 • Kommunernas årsbidrag enligt landskap, årsbidrag i procent av avskrivningar åren 2016-2018
 • Kommunernas och samkommunernas årsbidrags tillräcklighet för avskrivningar och investeringar 1998-2018, md €
 • Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde och ändringen av lånestocken samt lokalförvaltningens nettoutlåning 1998-2018, md €
 • Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde och ändringen av lånestocken samt lokalförvaltningens nettoutlåning, kumulativt från år 1998, md €
 • Kommunernas lånestock och likvida medel 1992-2018, €/invånare
 • Förändring i kommunernas lånestock 2000-2018, mn €
 • Kommunernas lånestock 31.12.2018, €/inv. (kartpresentation)
 • Kommunernas och kommunkoncernernas lånestock enligt kommunstorlek 31.12.2018, euro/invånare
 • Kommunernas och kommunkoncernernas lånestock enligt landskap 31.12. 2018, euro/invånare
 • Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel 1992-2018, md €
 • Kommunkoncernernas lånestock åren 2000-2018, md €
 • Kommunkoncernernas lånestock 31.12.2018, €/inv. (kartpresentation)
 • Kommunernas ackumulerade över-/underskott 31.12.2018, €/inv. (kartpresentation)
 • Kommunkoncernernas ackumulerade över-/underskott 31.12.2018, €/inv. (kartpresentation)
 • Kommunernas ackumulerade över-/underskott enligt kommunstorlek 1998-2018, €/inv.
 • Utvärderingsförfarande för en kommun som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning
 • Kommunkoncernernas resultaträkning och finansieringsanalys åren 2016-2018, md €  

Källa: Statistikcentralen och Kommunförbund

tags