Kommunalekonomisk statistik - Kommunernas skatter och statsandelar

Kommunernas skattefinansiering år 2016

Filerna innehåller kommunvisa uppgifter om sammanräknade skatteinkomster och statsandelar enligt bokslut:

  • kommunvis (enligt landskap i alfabetisk ordning)
  • storleksordning
  • landskapvis
  • enligt kommunstorlek.

Källa: Statistikcentralen, FM, UKM

tags