Kostnadsberäkning

Fördelaktighetsjämförelser

kostnadberäkning

Fördelaktighetsjämförelser är en viktig komponent i kostnadsberäkningar. De kan göras mellan 

 • olika investeringar
 • investeringar, leasing och hyrning
 • egen verksamhet och köpta tjänster.

Vid investeringsberäkningar ska i allmänhet följande utgångsuppgifter beaktas:

 • anskaffningspri
 • driftskostnader
 • livslängd
 • restvärden
 • uppkomna vinster och/eller kostnadsbesparingar

och ränta på kapital som bundits till investesteringar. Också kvalitet borde beaktas i jämförelsekalkyler. 

tags
Mikko Mehtonen

Förnamn
Mikko
Efternamn
Mehtonen
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2645
Mobiltelefon
+358 50 592 8986
Ansvarsområden
 • ekonomistyrning
 • klassificeringar för statistiken över ekonomi och verksamhet
 • produktivitet och effekt
 • kostnadsberäkning
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga