Fördelaktighetsjämförelser

Fördelaktighetsjämförelser är en viktig komponent i kostnadsberäkningar. De kan göras mellan 

 • olika investeringar
 • investeringar, leasing och hyrning
 • egen verksamhet och köpta tjänster.

Vid investeringsberäkningar ska i allmänhet följande utgångsuppgifter beaktas:

 • anskaffningspri
 • driftskostnader
 • livslängd
 • restvärden
 • uppkomna vinster och/eller kostnadsbesparingar

och ränta på kapital som bundits till investesteringar. Också kvalitet borde beaktas i jämförelsekalkyler. 

tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Ansvarsområden
 • Fakta om kommunekonomin:
 • Ekonomisk statistik och bokslutsuppgifter
 • Kostnads- och hållbarhetsberäkningar
 • Kommuninformationsprogrammet och automatisk ekonomirapportering
 • Kostnadsberäkning och marknadsmässig prissättning
 • Kartläggning av kommunekonomin