Handbok i kostnadsberäkning för kommuner och samkommuner

Kommunerna och samkommunerna behöver jämförbar, tillförlitlig och transparent information om kostnaderna för sin verksamhet. För att kommunerna och samkommunerna ska kunna konkurrensutsätta tjänster, förbättra produktiviteten och införa beställar-utförarmodellen måste de produktifiera tjänsterna, utreda självkostnadsvärdet och göra fördelaktighetsjämförelser mellan olika alternativa verksamhetsformer och investeringar.

Handboken i kostnadsberäkning ger anvisningar om jämförbar prissättning, bedömning av kostnadseffekten samt lönsamhets- och investeringskalkyler. Till publikationen hör också Excel-formulär för olika slags beräkningar. 

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille

På finska: Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille

Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat vertailukelpoista, luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa toimintansa kustannuksista. Palvelujen kilpailuttaminen, tuottavuuden parantaminen ja tilaaja-tuottaja-mallin käyttöönotto edellyttävät mm. palvelujen tuotteistamista ja omakustannusarvon selvittämistä.

lateral-image-left
tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Ansvarsområden
  • Fakta om kommunekonomin:
  • Ekonomisk statistik och bokslutsuppgifter
  • Kostnads- och hållbarhetsberäkningar
  • Kommuninformationsprogrammet och automatisk ekonomirapportering
  • Kostnadsberäkning och marknadsmässig prissättning
  • Kartläggning av kommunekonomin