Chefekonom Minna Punakallio:

Prognoserna för kommunernas socialskyddsavgifter har inte ändrats sedan hösten

Planen för de offentliga finanserna och kommunekonomiprogrammet innehåller flera prognoser som underlättar kommunernas ekonomiska planering, såsom prognosen för kommunernas socialskyddsavgifter. Vårens prognoser för kommunernas socialskyddsavgifter har knappt förändrats alls sedan hösten. Trots att coronakrisen, som inneburit att företagen fått sänkta socialskyddsavgifter redan detta år, försvagar kommunernas ekonomiska utsikter för flera år framöver.

Ur kommunernas synvinkel är det viktigaste prognosåret just nu år 2021, för vilket kommunerna redan utarbetar budgetplaner. Enligt kommunekonomiprogrammet ökar de kommunala arbetsgivarnas socialskyddsavgifter i genomsnitt cirka 0,20 procentenheter från nuvarande nivå. Ökningen beror främst på att prognosen för sjukförsäkringsavgiften ökat. Prognoserna kommer att finjusteras ännu detta år.

Kevas medlemsorganisationer och de statliga arbetsgivarna får sannolikt i juni 2020 Kevas arbetsgivarspecifika anvisningar för budgeteringen av den lönebaserade pensionsavgiften år 2021.

tags