Resultat

ARVOA är ett arbetsredskap inom barnskyddet och i tjänsterna för barn och familjer

ARVOA-instrumentet kan användas inom barnskyddet och i tjänsterna för barn och familjer som ett hjälpmedel i bedömningen av de riskfaktorer och resurser som påverkar klientfamiljens funktionsförmåga. 

Instrumentet hjälper den anställde att kartlägga klientfamiljens funktionsförmåga, belastning och resurser så att klienterna kan hänvisas till de tjänster som stöder dem bäst.  

Hjälp i upprättandet av en serviceplan

Bedömningsmetoden grundar sig på strukturering och kvantifiering av faktorer som beskriver funktionsförmågan, förebyggande faktorer och riskfaktorer som visat sig vara av stor betydelse enligt både forskning och praktik. Instrumentet beskriver klientfamiljens funktionsförmåga på ett sätt som är lätt att förstå såväl ur den anställdas som ur klientens synvinkel. Den information man får med hjälp av instrumentet kan användas som grund för klientfamiljens serviceplan.

Är lätt att ta i bruk

ARVOA fungerar som en applikation i webbläsaren och är enkel att ta i bruk. Bedömningen går fort och smidigt både för den anställde och för klienten, som kan fylla i självutvärderingsformulären på egen hand på webben eller tillsammans med en sakkunnig. Efter bedömningen kan den anställde genast se förändringarna i klientfamiljens funktionsförmåga och hjälpbehov.

Till stöd för beslutsfattande

Med hjälp av ARVOA kan man göra upp klient-, enhets- och organisationsrapporter. Instrumentet samlar uppgifter för uppföljning av tjänsternas effekt och för jämförelse av enskilda verksamhetsenheter. Materialet kan också användas för att genomföra undersökningar per registeransvarig eller för en regional tvärsnittsundersökning.

ARVOA-instrumentet är en avgiftsbelagd tjänst.

OBSERVERA:
ARVOA-instrumentens  verksamhet  har ändrats från Kommunförbundet  till  FCG  den 13.9.2019. Ansvarig person är sakkunnig Satu Kainulainen, satu.kainulainen@fcg.fi, tel. 040 820 0878.
 

  tags
  Kauko Aronen

  Förnamn
  Kauko
  Efternamn
  Aronen
  Stadsforskningschef

  Kontaktinformation
  Telefonnummer
  +358 9 771 2515
  Mobiltelefon
  +358 50 557 0578
  Ansvarsområden
  • stadspolitik
  • stadsforskning
  • förändringsstöd för kommunreformen
  Organisation
  Finlands Kommunförbund rf
  Enhet
  Regioner och samhällen
  Team
  Yhdyskunnat ja maankäyttö
  Statistiksakkunniga