Effektivitet

Effektivitet betyder delvis samma sak som produktivitet. När produktiviteten mäter hur mycket som åstadkoms genom en viss mängd insatser, mäter effektiviteten hur mycket mer som kunde åstadkommas genom en viss mängd insatser.

Effektivitet definieras alltid i förhållande till ett jämförelseobjekt. Jämförelsen kan till exempel göras med en annan verksamhetsenhet i kommunen.   

Effektivitet, liksom också produktivitet, beaktar inte om man gör de rätta eller förnuftiga sakerna, utan bara effektiviteten i den aktuella verksamheten.

Om man till exempel jämför två skolor där elevgruppernas genomsnittliga storlekar är 20 respektive 18 elever, kan undervisningens effektivitet i den förstnämnda skolan i snitt sägas vara 11,1 procent högre än i skolan som har en elevgrupp på 18 elever. Detta är fallet om man inte tar hänsyn till kvaliteten och effektivitet. 

Kostnadseffektivitet anger förhållandet mellan utbyte och kostnader för resursanvändningen jämfört med motsvarande förhållande i till exempel en annan motsvarande enhet.  Man jämför till exempel två hälsocentraler med liknande patientstruktur och vårdkvalitet. Om en vårddag i hälsocentralen kostar 120 euro i den ena enheten och 100 euro i den andra, kan den senare enheten sägas vara 20 procent mer kostnadseffektiv än den andra. 

tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Ansvarsområden
  • Fakta om kommunekonomin:
  • Ekonomisk statistik och bokslutsuppgifter
  • Kostnads- och hållbarhetsberäkningar
  • Kommuninformationsprogrammet och automatisk ekonomirapportering
  • Kostnadsberäkning och marknadsmässig prissättning
  • Kartläggning av kommunekonomin