Kommunalekonomisk statistik - Tabeller

Resultaträkning och finansieringsanalys

Kommunernas och samkommunernas sammanräknade resultaträkning och finansieringsanalys för åren 2015-2018

Källa: Åren 2015-2016 Statistikcentralen. Uppskattningarna för åren 2017–2018 enligt FM 19.9 2017

tags