Kommunalekonomisk statistik - Kommunernas bokslut

Resultaträkningar och finansieringsanalyser 2007-2017

Filerna innehåller kommunernas, samkommunernas samt deras sammanräknade resultaträkningar och finansieringsanalyser för åren 2007-2017. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens Statistik över ekonomi och verksamhet. Kommunernas och samkommunernas inbördes poster har eliminerats så att i kalkylerna för kommunerna har eliminerats försäljningsinkomster från övriga kommuner, i kalkylerna för samkommunerna har eliminerats försäljningsinkomster från andra samkommuner och i kalkylerna för hela kommunsektorn har dessutom eliminerats samkommunernas försäljningsinkomster av kommuner och kommunernas försäljningsinkomster av samkommuner.

tags