Revision och kontroll

Revision och kontroll

Kontrollen över kommunens verksamhet och ekonomi består av extern och intern kontroll. Till den externa kontrollen hör revisionsnämndens utvärdering och den lagstadgade revisionen. Intern kontroll ingår i den dagliga ledningen av verksamheten, där ledningen kan använda den interna revisionen som stöd.

Den externa kontrollen är oberoende av kommunens operativa ledning, medan den interna kontrollen utgör en del av den fortlöpande ledningen och uppföljningen av kommunens verksamhet och ekonomi.

Här behandlas följande uppgiftshelheter:

Revisionsnämnd 

Revision

Intern kontroll och riskhantering

Mer information på webben:

tags