Revisionstillsyn och examina

Tillsynen över revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin överfördes 1.1.2016 från Finansministeriet till Patent- och registerstyrelsen. OFR-nämndens verksamhet upphörde 31.12.2015.

På Patent- och registerstyrelsens webbplats: https://www.prh.fi/sv/revisionstillsyn.html

Där finns information om bl. a.:

 • revisorsregistret
 • examina:
  • GR-examen (grundexamen för revisorer)
  • CGR-examen
  • OFR-examen och
 • annan aktuell information som gäller revisionsområdet.
tags
Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för livskraft och ekonomi
Team
Kommunalekonomi