Skattefrågor

Skattefrågor

Kommunerna är en betydande skattetagargrupp: andelen av kommunalskatten är ca 60 procent för inkomstskatten och också av samfundsskatten riktas ca 30 procent till kommunerna (åren 2012–2015).

Skatteinkomsterna utgör i snitt hälften av kommunernas inkomster, så skatterna har en betydande inverkan på den kommunala ekonomin. Kommunens skatteinkomster består av kommunalskatt, en andel av samfundsskatten och fastighetsskatt.

Kommunerna är också skattskyldiga, eftersom de är skyldiga att betala moms för sin affärsverksamhet och ibland även inkomstskattskyldiga. Kommunerna är dessutom med vissa undantag skyldiga att betala överlåtelseskatt för förvärv av värdepapper.

Här behandlas följande uppgiftshelheter: 

1. Skatteprognoser

2. Kommunernas skatteprocentsatser

3. Mervärdesbeskattning

4. Inkomstbeskattning

5. Fastighetsbeskattning

6. Skattelagstiftning

Mer information på webben:

tags