Skattefrågor - Skatteprognoser

Beskattningens flexibla verkställande ändrar på redovisningarnas periodisering

Från och med skatteår 2018 kommer man i beskattningen av fysiska personer och företag att övergå till verkställande av beskattningen för enskilda skattskyldiga (beskattningens flexibla verkställande) Beskattningen avslutas således inte för alla skattskyldiga samtidigt i slutet av oktober, utan flexibelt inom intervallet juni-oktober. Exempelvis för en fysisk person som inte gör några ändringar i den förhandsifyllda skattedeklarationen avslutas beskattningen redan i juni. Ändringen medför också att kvarskatterna beskattas tidigare. Även skatteåterbäringarnas utbetalning tidigareläggs. Ifall beskattningen avslutas redan i juni betalas skatteåterbäringarna till de skattskyldiga redan i augusti istället för i december som i nuläget. Eftersom skatteåterbäringarna erhålls av de skattskyldiga och kvarskatterna redovisas till skattetagarna så tidigareläggs även redovisningarna till denna del. Detta har stor inverkan på periodiseringen av kommunernas redovisningar under de enskilda månaderna.

I Excel-filen nedan kan du granska hur ändringen inverkar på den enskilda kommunens redovisningar år 2019.

En motsvarande ändring kommer att ske i fastighetsbeskattningen år 2020. Från och med år 2020 kommer fastighetsskattredovisningarna i huvudsak att periodiseras till juli-oktober istället för den nuvarande perioden september-oktober. Periodiseringen av 2020 år redovisningar kommer att beskrivas närmare då det står klart ifall landskapsreformen förverkligas eller inte.

tags