Skattefrågor

Fastighetsbeskattning - Skatteförvaltningens anvisningar

​Skatteförvaltningen har den 22.5.2015 gett ut en tillämpningsanvisning för fastighetsskattelagen, där fastighetsbeskattningens tillämpningsområde behandlas. Med andra ord behandlas de delar av fastigheten som hör till fastighetsbeskattningen och de som ligger utanför.

Skatteförvaltningen har den 29.12.2015 gett ut en anvisning som behandlar värdering av fastigheter vid fastighetsbeskattningen. Anvisningen finns tyvärr inte ännu på svenska. Skatteförvaltningen publicerar den på svenska så snabbt som möjligt.

Mer information på webben:

tags