Kommunalekonomisk statistik - Kommunernas skatteprocentsatser

Kommunernas inkomstskatte- och fastighetsskattesatser 2019

Filen (som bilaga) innehåller uppgifter om inkomstskatte- och fastighetsskattesatserna 2019 och förändringar jämfört med föregående år. Uppgifterna presenteras kommunvis, landskapsvis och enligt kommunstorlek.

Källa: Kommunförbundets förfrågan

 

Läs mer:

tags