Kommunernas inkomst- och fastighetsskattesatser år 2020

Kommunerna meddelade sin inkomstskattesats och sina fastighetsskattesatser för år 2020 till Skatteförvaltningen på måndagen den 18 november 2019.

Kommunförbundet samlade in uppgifter om kommunernas inkomst- och fastighetsskattesatser för år 2020 på denna webbsida.

Skatterprosenter 2020

Kommunalskatterna höjs – över en miljon invånare drabbas 
Kommunförbundets pressmeddelande 19.11.2019

Uppgifter om tidigare års skatteprocentsatser

tags