Kommunernas inkomst- och fastighetsskattesatser år 2021

Kommunerna meddelade sin inkomstskattesats och sina fastighetsskattesatser för år 2021 till Skatteförvaltningen på tisdagen den 17 november 2020.

Kommunförbundet samlade in uppgifter om kommunernas inkomst- och fastighetsskattesatser för år 2021 på denna webbsida.

Skatteprocentsatser år 2021

Kommunalskatten stiger för 700 000 finländare nästa år 
Pressmeddelande, publicerad 18.11.2020
 

Uppgifter om tidigare års skatteprocentsatser

tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Ansvarsområden
  • Fakta om kommunekonomin:
  • Ekonomisk statistik och bokslutsuppgifter
  • Kostnads- och hållbarhetsberäkningar
  • Kommuninformationsprogrammet och automatisk ekonomirapportering
  • Kostnadsberäkning och marknadsmässig prissättning
  • Kartläggning av kommunekonomin