Skattefrågor - Mervärdesbeskattning

Skatteförvaltningens anvisningar - Utbildningsväsendet: Momsbeskattning av utbildningstjänster

​Skatteförvaltningen har den 1.12.2015 gett ut anvisningen Momsbeskattning av utbildningstjänster. Anvisningen behandlar momsplikten för utbildningstjänster och momsplikten för överlåtelse av varor och tjänster med nära anknytning till utbildningstjänster.

Anvisningen ersätter anvisningen Momsbeskattning av arbetskraftsutbildning A182/200/2013 samt punkt 10 Om momsbeskattningen av konstundervisning i anvisningen Skatteförvaltningens ställningstaganden till företagsbeskattningsfrågor 1531/345/2003 av den 2 juni 2003.

Mer information på webben:

tags