Behovsprövad höjning av statsandelen

Behovsprövad höjning av statsandelen

Statsunderstöd till kommuner i en svår ekonomisk situation

Statsrådet beviljade torsdagen den 21.11.2019 de behovsprövade höjningarna av statsandelen för år 2019. 21 kommuner understöds med sammanlagt 10 miljoner euro.

Behovsprövad höjning av statsandelen kan beviljas kommuner som på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd. Lokala särförhållanden tas också i beaktande.

I år sökte 89 kommuner stöd, medan antalet var 85 förra omgången (år 2014). Det sammanlagda stödbelopp som ansöktes uppgick i år nästan till 100,0 miljoner euro. I år beviljas 21 kommuner höjning av statsandelen. År 2014 uppgick antalet stödmottagare till 28, och det utdelade beloppet var 20 miljoner euro.

Kommunerna motiverade höjningsbehovet bland annat med det försvagade ekonomiska läget, minskningen av skatteintäkterna, ökade bokslutsunderskott och balansproblem, nedskärningarna i statsandelarna och förändringarna i serviceboven. Ansökarna hänvisade också till exceptionella och oförutsedda utgifter inom social- och hälsovården, i synnerhet den specialiserade sjukvården.

 

Läs mer på webbplats:

tags