Statsunderstöd till kommuner i en svår ekonomisk situation

Behovsprövad höjning av statsandelen

Behovsprövad höjning av statsandelen

Statsrådet beviljade torsdagen den 19 november behovsprövade höjningar av statsandelen för 2020. 66 kommuner understöds med sammanlagt 60 miljoner euro.

I år ansökte 149 kommuner om höjning av statsandelen och det ansökta beloppet var sammanlagt nästan 346 miljoner euro. 66 kommuner beviljades höjning av statsandelen. År 2019 uppgick antalet sökanden till 89 stycken, av vilka 21 fick stöd och det utdelade stödet var 10 miljoner euro. 

Beviljandet av stöd grundar sig på en helhetsbedömning

Behovsprövad höjning av statsandelen kan beviljas kommuner som på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd. Dessutom beaktas de särskilda lokala förhållandena. 

Höjningar beviljades framför allt sådana kommuner vilkas ekonomi redan under 2020 påverkades avsevärt av de nämnda faktorerna. 

Plan för balansering av ekonomin ett villkor för förhöjning

Ett villkor för att höjning av statsandelen ska kunna beviljas är att kommunen antagit en plan för att balansera kommunens ekonomi. Planen skulle fogas till ansökan. Statsandelsmyndigheten kan också ställa andra villkor som gäller kommunens ekonomi för beviljandet och användningen av höjningen av statsandelen. 

Höjningen avses utgöra en del av kommunens egna saneringsåtgärder som kommunen bör bereda sig för oberoende av höjningen. Höjningen får inte leda till en motsvarande ökning av utgifter som kommunen beslutar om. 

Höjningarna betalas till kommunerna före utgången av detta år. 

 

Tilläggsinformation på Finansministeriet fås av:

Minna Salminen
kommunministerns specialmedarbetare
tfn 050 445 5350
minna.salminen(at)vm.fi

Vesa Lappalainen
konsultativ tjänsteman
tfn 02 9553 0389
vesa.lappalainen(at)vm.fi
 

Läs mer på Finansministeriets webbplats:

tags