Statsandelar

Statsandelsberäkningar

Statsandelsberäkningar

Statsandelarna betalas till kommunerna och övriga mottagare som en klumpsumma senast den 11 varje månad. Statsandelsfinansieringen är en allmän inkomstpost som inte har öronmärkts för någon viss service. Den som får statsandel får alltså själv bestämma hur finansieringen ska användas.

Här behandlas statsandelarna åren: 

tags

Statsandelarna 2019-2013

Statsandelarna 2019

Statsandelarna 2018

Statsandelarna 2017

Statsandelarna 2016

Statsandelarna 2015

Statsandelarna 2014

Statsandelarna 2013