Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Statsandelen för kommunal basservice 2017

bibliotek

Statsandelen för kommunal basservice beviljas kommunerna för bland annat social-, hälso- och sjukvårdstjänster samt undervisnings- och kulturtjänster.

Beslutet om statsandelen för kommunal basservice 2017 fattades 30.12.2016.

Statsandelarna betalas till kommunerna senast den 11 varje månad. Statsandelen baserar sig på kalkylerade kostnader där åldersstrukturen, sjukfrekvensen och andra faktorer beaktas. I statsandelen för kommunal basservice ingår också tilläggsdelar, minskningar och ökningar av statsandelen samt en utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna.

Statsandelsprocenten för kommunal basservice år 2017 är 25,23 procent och kommunernas självfinansieringsandel är 3 627,38 euro per invånare.

tags