Kommunalekonomisk statistik - Kommunernas skatter och statsandelar

​Uppgifter on kommunernas skatter 2015 och 2016

Filerna omfattar uppgifter om kommunalskatt som skall debiteras, beskattningsbar inkomst som motsvarar den skatt som skall debiteras, kommunernas andel av den samfundsskatt som skall betalas samt den fastighetsskatt som skall debiteras. Uppgifterna presenteras per kommun, per landskap samt enligt kommunstorlek. Dessutom presenteras vissa variablers högsta och lägsta värden i 2015 års och 2016 års beskattning.

Källa: Skatteförvaltningen

tags