EU:s specialprogram

EU:s specialprogram genomförs på många politiska områden. Projektfinansiering för programmen söks hos och beviljas i regel av Europeiska kommissionen eller något organ under den.

Programmen genomför EU:s politiska mål och strategier, t.ex. tillväxtstrategin Europa 2020. Finansiering förutsätter så gott som alltid flera europeiska projektpartner och ofta en självfinansieringsandel. Beroende på programmet kan också s.k. associerade länder utanför EU delta.

Projektens omfattning varierar stort, finansieringen rör från 15 000 euro till många miljoner. EU:s finansieringsandel varierar beroende på program och projektform mellan 15 och 100 procent.

Varje program har sitt eget innehåll och sina egna teman, ansökningstider och kriterier för deltagande.

Projektansökan inom specialprogrammen, dvs. öppna ansökningsomgångar ordnas inom hela EU i allmänhet en eller några gånger per år. Tiden att utarbeta ett projektförslag är i allmänhet några månader. Konkurrensen om projekt som finansieras ur specialprogrammen är hård, men projekten är å andra sidan i allmänhet högklassiga.

Nedan presenteras de mest centrala programmen för kommunerna enligt område.