Information om EU-finansiering till kommunerna

EU:s struktur- och investeringsfonder

EU:s struktur- och investeringsfonder i Finland är Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket samt Europeiska havs- och fiskerifonden. Genom finansieringen stöds också programmen för europeiskt territoriellt samarbete.

Innehållet i politiken styrs av ett förordningspaket som består av den allmänna förordningen om de europeiska struktur- och investeringsfonderna och dessutom av förordningar om särskilda fonder (ERUF, ESF och Sammanhållningsfonden) och förordningen om europeiskt territoriellt samarbete.

Den partnerskapsöverenskommelse som ingås med kommissionen bestämmer de gemen-samma målen och arbetsfördelningen i de europeiska struktur- och investeringsfonder som anlitas i Finland under programperioden 2014–2020. I partnerskapsöverenskommelsen avtalas om nationella mål för de europeiska struktur- och investeringsfondernas verksamhet.

Läs mera:

Strukturfonder.fi -webbtjänst

tags