Bokslut, bokföring och budgetering i kommuner och kommunalförbund

Event information

Startdatum
Slutdatum
Evenemangstyp
Course
Evenemangsstad
Mariehamn
Evenemangsplats
Hotell Arkipelag
Adress
Strandgatan 35
Price (excluding VAT)
200.00€
Arrangör
Finlands Kommunförbund

Under dagen behandlas frågor i anslutning till bokslutet 2016, aktuellt inom kommunalekonomin, skatteprognoser, aktuellt från Bokföringsnämndens kommunsektion, ändringar i budgetrekommendationen samt frågor kring verksamhetsstatistiken 2016.
Sänd gärna frågor på förhand till kaj.lindqvist(at)kommunforbundet.fi

 

Välkommen på kurs!