Demokratidagen

Event information

Startdatum
Evenemangsstad
Helsingfors
Evenemangsplats
Kommunernas hus
Adress
Andra linjen 14
Price (excluding VAT)
0.00€
Arrangör
Finlands Kommunförbund, Finansministeriet och Justitieministeriet

Demokratidagen

Tisdag 17.10.2017 i Helsingfors och på webben

Den femte Demokratidagen ordnas i Helsingfors tisdagen den 17 oktober 2017. Evenemanget är öppet och avgiftsfritt för alla kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare, representanter för statsförvaltningen och aktörer inom medborgarsamhället.

Under Demokratidagen diskuteras vad de kommande landskapen innebär för invånarna. Hur ska landskapen, kommunerna och deras gemensamma invånare bygga upp genuint människoorienterade landskap? De nya landskapens verksamhet ska grunda sig på en öppen förvaltning och en fungerande demokrati samt förtroende mellan olika aktörer. Hur ska detta förverkligas?

Förmiddagsprogrammet i föreläsningssalen går också att följa via distansförbindelse. Efter att anmälningstiden löpt ut i oktober skickas anvisningar för hur man deltar på distans till de anmälda.

Själva programmet under Demokratidagen är på finska, men en del programpunkter anmäls på svenska.

På Twitter kan evenemanget och dess teman diskuteras under hashtaggen #Demokratidagen. Det finns också en twittervägg.

Eventuella annulleringar och frågor om evenemanget kan skickas till Päivi Kurikka och Sirkka-Liisa Piipponen på Kommunförbundet (e-post: fornamn.efternamn(at)kommunforbundet.fi).

Anmälan senast fredag 6.10.2017.

Anmäl dig här

8.45 Frukost i restaurangen i Kommunernas hus, 2 vån.

9.30 Välkommen till Demokratidagen

Konferencier är Jussi-Pekka Rantanen, redaktör vid YLE

Demokratidagen öppnas

Antti Häkkänen, justitieminister

Jenni Airaksinen, forsknings- och utvecklingsdirektör, Finlands Kommunförbund

10.00 Vad ger landskapen sina invånare?

I diskussionen deltar Satu Takala, chefredaktör för Ilkka, Katri Kulmuni, riksdagsledamot, C, Joona Räsänen, riksdagsledamot, SDP och Matti Lipsanen, förändringsledare för landskapsreformen, projektet Oma Häme / Tavastlands förbund

11.00 Paus

11.10 En öppen förvaltning är en hederssak?

Ari Heikkinen, administrativ direktör, Uleåborgs stad, Aija Tuimala, förändringsledare, Södra Karelens förbund, Katju Holkeri, finansråd, Finansministeriet

11.40 Är politiken en källa till förtroende eller misstroende?

Risto Harisalo, professor emeritus, Tammerfors universitet

12.10 Hederspriset Årets klargörare

Selkokeskus delar vartannat år ut ett hederspris till en aktör som använt eller i sin verksamhet främjat lättfattlig kommunikation i Finland.

Priset överräcks av utvecklingschef Leealaura Leskelä från Selkokeskus och vice ordförande Ulla Tiililä från Selkokielen neuvottelukunta.

12.30 Lunch (på egen bekostnad)

13.15–15.00 Parallella workshoppar

1. Ungdomar utarbetar landskap - delaktighet och idéer (rum A 3.24, 3 vån)

Hur får man med de unga då landskapets tjänster planeras? Är ungdomar ens intresserade av landskapsval? Vi delar med oss av god praxis från olika landskap och ger tips om större möjligheter till delaktighet för unga. I workshoppen presenteras arbetet inom de ungdomsfullmäktige i landskapen som nu körs igång samt delaktighetsstrukturer inom landskapen. Olika frågor som berör framför allt barn och unga debatteras.

Aleksi Koivisto, projektchef, Ungdomsfullmäktiges Förbund rf

 

2. Välfärd och livskraft genom delaktighet (rum A 3.22, 3 vån)

På vilket sätt är invånarnas delaktighet redan verklighet i kommunerna? Det finns lyckade resultat inom främjandet av välfärd för dem som har det allra sämst ställt. Kom med och delta i diskussionen och hör mera om delaktighetsarbetet i praktiken. Specialforskare Anna-Maria Isola synliggör delaktigheten även i teoretisk form.

Anna-Maria Isola, specialforskare, THL/Sokra, Tytti Tuulos, specialplanerare, THL/Sokra och Soile Paahtama, sakkunnig, Kommunförbundet

 

3. Landskapen och demokratin (rum A 3.25, 3 vån)

Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman, Justitieministeriet, Suvi Savolainen, överinspektör, Finansministeriet, Anni Jäntti, universitetslärare, Tammerfors universitet, Päivi Kurikka, sakkunnig, Kommunförbundet ja Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Kommunförbundet

Etiketter
Kuntaliitto terms