Klarspråksdagen 2017

Hur ska vi producera klar och begriplig information om vård- och landskapsreformen?

Event information

Startdatum
Evenemangstyp
Course
Evenemangsstad
Helsinki
Arrangör
Institutet för de inhemska språken (Språkinstitutet)

På internationella klarspråksdagen den 13 oktober ordnar Institutet för de inhemska språken (Språkinstitutet) en workshop i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet. Där får du tillsammans med andra deltagare och språkexperter bearbeta texter som är avsedda för allmänheten och som behandlar social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen.

Som underlag får du höra representanter från bl.a. FPA, Skatteförvaltningen och Mellersta Nylands social- och hälsovårdssamkommun berätta om sina erfarenheter av att producera texter som är både begripliga och juridiskt korrekta. Du får också höra om projekt som ska hjälpa myndigheterna att informera om vård- och landskapsreformen.

Workshoppen hålls fredagen den 13 oktober kl. 13–16 i finansministeriets lokaler på Mariegatan 9. Alla anföranden hålls på finska, men om det finns tillräckligt många intresserade kommer vi att ha en grupp som bearbetar och diskuterar svenskspråkiga texter under eftermiddagspasset efter pausen.

Evenemanget kommer att direktsändas över nätet och spelas in. Länk till sändningen: http://videonet.fi/stm/20171013/.

Denna inbjudan får gärna spridas. Workshoppen är gratis.

Anmäl dig senast torsdag 5.10. De 50 först anmälda får plats.

Anmälningsblankett: https://link.webropolsurveys.com/S/FE269F1BED463ACD

Har du en text som kan vara intressant att bearbeta tillsammans med andra skribenter? Du kan skicka ditt förslag till oss på adressen virkakieli@kotus.fi senast 2.10.

 

Program

Kaffeservering 12.30‒13.00

13.00‒13.05 Välkommen
Aino Piehl, Språkinstitutet

 

13.05‒13.15 (Sote- ja maakuntauudistuksen kieliprojektit)
Minna Rantala, social- och hälsovårdsministeriet

13.15‒13.25 Vain ymmärrettävä hallinto on avoin
Johanna Nurmi, finansministeriet, projektet Öppen förvaltning

13.25‒13.35 Presentation av boken Elämän ja kuoleman tekstit: kirjoittaminen sosiaali- ja hoitotyössä.

13.35‒13.40 Maahanmuuttaja virkakielen viidakossa
En invandrares erfarenheter

13.40‒14.00 Keski-Uudenmaan sote - kuinka siitä saa selvää?
Pirjo Laitinen-Parkkonen, Mellersta Nylands social- och hälsovårdssamkommun
Kommentarer: Jyväskylä stad

14.00‒14.30 Näin teemme viesteistä sekä ymmärrettäviä että hallinnollisesti päteviä

Panel:
Jenni Viinikka, FPA
Ulla Tiililä, Språkinstitutet
Reeta Tolonen och Elena Vidgrén, Skatteförvaltningen
Ari Sainio, Selkokeskus

14.30‒14.40 Paus

14.40‒15.55 Arbete i smågrupper

Vi bearbetar och diskuterar exempeltexter

15.55‒16.00 Avslutning

Etiketter