Utbildning för förtroendevalda

Teman:

Fullmäktiges och övriga organs ansvar och uppgifter
Grunderna för god förvaltning
De förtroendevaldas roll
Beslutsfattandet och mötesförfarandet
Hur fungerar styrningen? Vilka krav ställer kommunallagen?
Kommunalekonomi – vad behöver en förtroendevald veta?

Föreläsare:

Kaj Lindqvist, utbildningschef, Finlands Kommunförbund
Martin Slotte, OFR och CIA revisor, KPMG

Välkommen på kurs!

Event information

Startdatum
Slutdatum
Evenemangstyp
Course
Evenemangsstad
Pedersöre
Venue name
Sursik skola
Price (excluding VAT)
50.00€
Arrangör
Finlands Kommunförbund