Utbildning för förtroendevalda

Event information

Startdatum
Slutdatum
Evenemangstyp
Course
Evenemangsstad
Pedersöre
Evenemangsplats
Sursik skola
Price (excluding VAT)
50.00€
Arrangör
Finlands Kommunförbund

Teman:

Fullmäktiges och övriga organs ansvar och uppgifter
Grunderna för god förvaltning
De förtroendevaldas roll
Beslutsfattandet och mötesförfarandet
Hur fungerar styrningen? Vilka krav ställer kommunallagen?
Kommunalekonomi – vad behöver en förtroendevald veta?

Föreläsare:

Kaj Lindqvist, utbildningschef, Finlands Kommunförbund
Martin Slotte, OFR och CIA revisor, KPMG

Välkommen på kurs!