Träff för kommunpolitiker i huvudstadsregionen

Tillsammans på svenska

Banner med texten Tillsammans på svenska

Event information

Startdatum
Slutdatum
Evenemangstyp
Course
Evenemangsstad
Helsingfors
Evenemangsplats
Kommunernas hus
Adress
Andra linjen 14, 00530 Helsingfors
Price (excluding VAT)
0.00€
Arrangör
Kommunförbundet

Kommunförbundets svenska team träffade under vintern 2018-2019 alla svenska fullmäktigegrupper i huvudstadsregionen. Grupperna gav oss i uppdrag att arrangera ett gemensamt möte för svensk- och tvåspråkiga kommunpolitiker i regionen, för fullmäktige-, styrelse- och nämndmedlemmar.

Avsikten med mötet är att kommunpolitiker över kommun- och partigränserna med intressen i liknande frågor ska få ett tillfälle att nätverka, utbyta erfarenheter och hitta sätt för framtida samarbete. Inbjudan är skickad till huvudstadsregionens fullmäktigegrupper, partikretsar och partikanslier med önskan om att så många aktiva kommunpolitiker som möjligt kan delta.

Seminariet inleds av Arto Sulonen med en gemensam genomgång av aktuella ämnen. Efter en kaffepaus med möjligheter till nätverkande delar vi upp oss sektorvis för workshoppar med specifika teman under ledning av Kommunförbundet svenskspråkiga sakkunniga Kauko Aronen, Annika Korpela, Minna Mättö, Karin Lassenius och Ida Sulin.