Digifika 6/2021: Digital baksmälla i samhället?

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
On-line
Price (excluding VAT)
0.00€
Arrangör
Kommunförbundet

Det är en grundläggande rätt att hålla uppgifter om sitt privatliv för sig själv. Konsekvenserna av skyddet för personuppgifter är långtgående, och ofta inte de första man tänker på.

Överföringen och användningen av data till aktörer och länder utanför EU är belagda med restriktioner som vi inte alla är medvetna om vad de betyder. EU-domstolens beslut i fallet Schrems II hindrar i praktiken användningen av USA-baserade digitala tjänster vid behandling av persondata. Trots detta använder offentliga sektorn i Finland digitala tjänster i sin verksamhet, utan att kanske vara medvetna om effekterna.

På nästa digifika i september diskuterar vi utmaningarna för kommunerna att hantera dataskyddet i en alltmer komplex värld. 
Överlärare Magnus Westerlund från Arcada inleder och belyser problematiken med exempel från bland annat utbildningssektorn.

Bakgrund: Magnus insändare i Hbl

Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Sakkunnig
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2536, +358 50 337 6351
Ansvarsområden
  • webbtillgänglighet, intressebevakning, rådgivning
  • digitalisering och informationshantering i kommunerna
  • arbetet med tvåspråkighet och nationalspråken i kommunerna
  • Kommunförbundets och Kommuntorgets webbtjänster
Läs mer om dessa teman