Digifika

Digifika 2/2022: Digistöd i praktiken i Helsingfors

Event information

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
On-line
Arrangör
Kommunförbundet

Jan Amnell från Helsingfors stad inleder på digifikat i februari och berättar om arbetet med digistöd på svenska i Helsingfors. Digistöd blir alltmer aktuellt ju längre digitaliseringen går i samhället, och kraven på kunnande ökar för att ha möjlighet att hänga med.

Välkommen med att lyssna och dela tankar om digistöd!

Tags
Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Sakkunnig
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2536, +358 50 337 6351
Ansvarsområden
  • webbtillgänglighet, intressebevakning, rådgivning
  • digitalisering och informationshantering i kommunerna
  • arbetet med tvåspråkighet och nationalspråken i kommunerna
  • Kommunförbundets och Kommuntorgets webbtjänster