Digifika

Digifika 2/2022: Digistöd i praktiken i Helsingfors

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
On-line
Arrangör
Kommunförbundet

Jan Amnell från Helsingfors stad inleder på digifikat i februari och berättar om arbetet med digistöd på svenska i Helsingfors. Digistöd blir alltmer aktuellt ju längre digitaliseringen går i samhället, och kraven på kunnande ökar för att ha möjlighet att hänga med.

Välkommen med att lyssna och dela tankar om digistöd!

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman