Vård- och landskapsreformen

Förändringsstöd

Stämplar, förändringsstöd

Vad innebär Kommunförbundets förändringsstöd?

Direkt individuell rådgivning: Fråga så svarar vi

Kommunförbundet stöder kommunerna, samkommunerna, regionerna och de projektorganisationer som planerar vårdreformen i planerings-, utrednings-, berednings- och genomförandeskedet av reformen.

Begäran om stöd och frågor kan skickas till adressen
reformfragor@kommunforbundet.fi

På dessa sidor sammanställer vi en databank bestående av frågor och svar. Tjänsten erbjuds av Finlands Kommunförbund och Social- och hälsovårdsministeriet.

 

Verktyg, handböcker och anvisningar för att genomföra reformen: Hur genomförs reformen?

Obs. Grundlagsutskottet krävde i sitt utlåtande 29.6.2017 ändringar i lagen om ordnande av social- och hälsovård och landskapslagen, vilka är under behandling i riksdagen. Ändringarna innebär att verkställigheten av vård- och landskapsreformen skjuts upp med ett år. Kommunförbundets webbsidor, handböcker och övriga material om förändringsstöd uppdateras i enlighet med den nya tidsplanen under hösten 2017.

Från kommun till landskap – åtgärder under övergångsperioden. Syftet med handboken är att ge en helhetsbild av de frågor som kommunerna bör förutse och som det finns anledning att förbereda sig för redan under övergångsperioden.

Alueuudistus.fi/sv/: Färdplan för vård- och landskapsreformen 2017–2019 (på finska)

Arjen pelastajat (på finska)

Besluts- och förvaltningsförfarande för temporära beredningsorgan för landskapen

Ekonominyckeln är ett verktyg som kommunerna kan använda för att bedöma landskapsreformens verkningar på kommunernas resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning år 2019

Enhetliga grunder och verktyg för kommunernas kontinuitetshantering och beredskap

ICT-hankinnat ja -sopimukset -ohje (på finska)

Kommunens uppgifter: vad gör kommunen efter vård- och landskapsreformen?

Kommunernas miljövård deltar i förändringarna (artikel)

Kom och bygg framtidens kommun

Maakuntakonsernin johtaminen -kehittämisaloite (utvecklingsinitiativ om ledning av landskapskoncernen på finska)

Maakuntien ICT-muutosskenaariot -raportti (versio 1.0) (på finska)

Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa (Handbok om medborgarbudget på finska. Den svenska översättningen är under arbete.)

Språkmanual för tvåspråkiga kommuner

Visst hör du mig: en handbok om invånardelaktighet i beredningsskedet

Opiskeluhuollon verkostot ja yhdyspinnat tulevaisuuden kunnassa: utvecklingsinitiativ om möjligheter att ordna elevhälsa i vård- och landskapsreformen 

Rajapinnoilta yhdyspintoihin: ett utvecklingsinitiativ om kommunernas och landskapens samarbete

Sopimusten siirto sote- ja maakuntauudistuksessa: avtalshandbok nr 1 om överföring av avtal i vård- och landskapsreformen

Tulevaisuuden kunnan ja ympäristöterveyden yhdyspintoja (artikel, på finska)

Se även KT Kommunarbetsgivarnas utredning: Förhandsbedömning av vård- och landskapsreformens konsekvenser för personalen (på finska)

Inom kort bl.a.

 • Avtalsmallar som anknyter till kontaktytor inklusive främjandet av välfärden och hälsan
 • Prognosverktyg

 

Lägesbilder och forskningsresultat: Följ senaste nytt och forskning

Kommunförbundet publicerar en månatlig aktualitetsöversikt, Förändringsläget.

Hittills publicerade e-brev (på finska, vissa inslag på svenska):

6/20175/2017 | 4/2017 | 3/2017 | 2/2017 | 1/2017

Du kan beställa aktuell information genom att skriva till reformfragor@kommunforbundet.fi. Ange namn, e-postadress, organisation och titel. Uppgifterna används endast för utskick av aktualitetsöversikten Förändringsläget. Beställningen kan annulleras på samma adress.

Realtidsutvärderingen av beredningen av vård- och landskapsreformen följer beredningen av vård- och landskapsreformen och framtidens kommun ur 40 forskningskommuners perspektiv. Realtidsutvärderingen är en del av forskningsprogrammet ARTTU2 och fortsätter fram till slutet av år 2017.

Publikationer kring realtidsutvärderingen:

Kelluvat kunnat (Flytande kommuner): vård- och landskapsreformen har försatt kommunerna i ett flytande läge

Sote- ja maakuntauudistuksen lähtötilanteen kuvaus

 

Utbildning, evenemang och nätverk: Kom med och utveckla tillsammans

Kommunförbundet främjar nätverk mellan de personer som bereder vård- och landskapsreformen. Avsikten med nätverken är att förbättra dialogen mellan kommunerna, regionerna och staten.

Exempel på nätverken:

 • Landskapsdirektörernas nätverk
 • Förändringsledarnas nätverk
 • Landskapens informatörsnätverk
 • Nätverk för beredarna av digitaliseringsreformen
 • Räddningsverkens partnernätverk
 • Räddningsdirektörernas nätverk
 • Landskapsförbundens och närings-, trafik- och miljöcentralernas samarbete

Kommunförbundet ordnar också regionala och nationella seminarier för beredarna. Läs mer om utbildning och andra evenemang (på finska) >>

 

Intressebevakning: att påverka för kommunernas och landskapens bästa

Kommunförbundet hörs av riksdagens utskott i samband med lagpaketen om vård- och landskapsreformen. På Kommunförbundets webbplats finns sammanställt förbundets utlåtanden till riksdagens utskott samt en vloggserie där förbundets sakkunniga berättar om sitt arbete (på finska, vissa inslag också på svenska).

Kommunförbundet utreder år 2017 bildandet av en gemensam intresseorganisation för kommunerna och landskapen (på finska)

De nyaste meddelandena och utlåtandena om intressebevakning hittar du i den uppdaterade listan nedan.

tags
Från kommun till landskap

Från kommun till landskap

Kommunförbundets handböcker om åtgärderna under övergångsperioden
narrow
Vård- och landskapsreformen

Vård- och landskapsreformen

Kommunförbundets webbsidor om vård- och landskapsreformen
narrow
Palvelusähköposti muutostuki

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
muutostuki
reformfragor@kommunforbundet.fi

Kontaktinformation
Ansvarsområden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Palvelusähköpostit
Tilläggsinformation

Förnamn
Lauri
Efternamn
Lamminmäki
Relationsdiretör

Kontaktinformation
Ansvarsområden
 • Stöder kommunerna i vård- och landskapsreformen och ansvarar för utvecklingen och samordningen av Kommunförbundets kundarbete.
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Förbundets ledning
Antti Kuopila

Förnamn
Antti
Efternamn
Kuopila
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2754
Mobiltelefon
+358 50 345 2390
Ansvarsområden
 • kommunsamarbete, samarbetsområdena
 • förändringsstöd för kommunreformen
 • nätverket för regionala centralorter
 • beställar -utförarkonceptet
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Kuntamuutostiimi
Johanna Viita

Förnamn
Johanna
Efternamn
Viita

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2521
Ansvarsområden
 • intressebevakning för landskapen
 • landskapsdirektörernas månadsmöten
 • ordförandekonferenser för landskapsförbunden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Regioner och näringar