Landskaps- och vårdreformens materialbank

Handböcker, anvisningar och forskningsrön

Kommunförbundet har sammanställt handböcker, anvisningar och forskningsrön till stöd för beredningen av vårdreformen. En del av materialet har producerats i samarbete med intressentgrupper såsom ministerier och landskapsreformens beredare.

Realtidsutvärderingen av beredningen av vård- och landskapsreformen följer beredningen av vård- och landskapsreformen och framtidens kommun ur 40 forskningskommuners perspektiv. Realtidsutvärderingen är en del av forskningsprogrammet ARTTU2 och fortsätter fram till slutet av år 2017.

Publikationer kring realtidsutvärderingen:

 

Läs mer om dessa teman