Förvaringstider för kommunala handlingar

15. Landskapsförbunden

I denna databas finns uppdaterade förvaringsanvisningar för landskapsförbunden.

Anvisningarna omfattar landskapsförbundens regionutveckling och områdesanvändning. I anvisningarna beaktas Riksarkivets bestämmelse 15.3.2017 (AL/13027/07.01.01.03.01/2016) om handlingar som förvaras varaktigt och Kommunförbundets rekommendationer om handlingar som förvaras en begränsad tid. Förvaringsanvisningarna tillämpas sedan 20.1.2014 på handlingar som har samlats och samlas hos landskapsförbunden.

Arbetet har genomförts i samarbete med landskapsförbunden och Kommunförbundets sakkunniga. De tidsbegränsade förvaringstiderna i anvisningarna är minimirekommendationer. Arkivbildaren bör bestämma exakta förvaringstider för handlingarna med beaktande av de praktiska verksamheterna i organisationen och juridiska aspekter.

När det gäller registeruppgifter i ärendehanteringssystem och uppgifter i elektroniska handlingar bör landskapsförbunden också iaktta Riksarkivets beslut 12.9.2016 (AL/16465/07.01.01.03.02/2016) om elektronisk förvaring av registreringsuppgifter och varaktigt förvarade handlingar som ingår i elektroniska diarier och ärendehanteringssystem.

Beslut och anvisningar:
15.00.03 +
15.00.03.01
15.00.03.03
15.00.04 +
15.00.05.04
15.00.05.05
15.00.06.00
15.00.06.01
15.00.07
15.00.08.05
15.00.10.00
15.00.10.01
15.00.10.06
15.00.12.01
15.00.12.02
15.00.13.01
15.00.13.02
15.01.00.06
15.01.00.07
15.01.01.00