Teknikteamet presenterar sig

Hanna Kemppainen, sakkunnig i samhällsteknik

I februari 2017 blev jag anställd som sakkunnig i samhällsteknik vid Kommunförbundets enhet Regioner och samhällen. Mitt ansvarsområde omfattar intressebevaknings- och utvecklingsuppgifter och sakkunnigtjänster för kommunerna när det gäller byggherreverksamhet och underhåll inom samhällstekniken samt upphandling inom tekniska sektorn. Till mina uppgifter hör bland annat att samordna verksamheterna i forumet KEHTO och andra sakkunnignätverk.

Forumet KEHTO är ett utvecklingsforum för tekniska sektorn i de 21 största städerna. Dess mål är att bygga ut kompetensen och interaktionen inom sektorn. Syftet är att kombinera satsningar på utveckling och därmed åstadkomma mera. Forumet har startat flera utvecklingsprojekt vars resultat är offentliga och står till hela kommunsektorns förfogande.

För närvarande sker det mycket inom kommunsektorn när vård- och landskapsreformen bereds. Kommunernas roll och uppgifter kommer att förändras i och med reformen. Förändringarna till trots kommer kommunerna också i fortsättningen att bygga verksamhetsmiljön för invånarna och företagen.

Hanna Kemppainen

Förnamn
Hanna
Efternamn
Kemppainen
sakkunning i samhällsteknik

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2377
Mobiltelefon
+358 50 336 5084
Ansvarsområden
  • gatuunderhåll
  • byggherreverksamhet inom infrastrukturen
  • upphandling inom tekniska sektorn
  • koordinering av KEHTO-forumet
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka