Analyser och datamaterial

Kommunfakta

I tjänsten hittar du information om kommuner och regioner i tabell- och figurform. Tidsserierna i tjänsten går i de flesta fall tillbaka till 1990-talets början. Informationen uppdateras årligen från Statistikcentralens databas.

Vi uppdaterar helheten med Kommunfakta, detta är en arbetsversion. I framtiden publiceras också närmare information på regionnivå (kommun, landskap).

Befolkningsstruktur

Den viktigaste förändringen i befolkningsstrukturen i både Finland och i Europa är ändringen i åldersstrukturen. Andelen äldre ökar kraftigt, samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar.

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser till år 2040. Informationen baseras på data från Statistikcentralen i september 2019.