Befolkningsprognoser

På denna sida presenteras befolkningsprognoser fram till år 2040. Datan kommer från Statistikcentralens prognoser från september 2019.