Kommunnavigatorn

Kommunnavigatorn visualiserar kommunvis statistik. Du kan jämföra statistiken för en viss kommun med motsvarande uppgifter för andra områden. Det finns uppgifter om medeltal för landskapen och hela landet samt om kommuner med det högsta och lägsta jämförelsetalet.