Kommunernas arealer och befolkningstäthet

Finlands kommuner varierar stort i fråga om areal. Minst är Grankulla (6,0 km²) och störst är Enare (17 334 km²).  Medianen är 753 km², dvs. hälften av kommunerna är mindre till arealen, hälften är större.

Finlands befolkningstäthet 1.1.2016 var 18,1 invånare per landkvadratkilometer.  I jämförelse med det övriga Europa är Finland rätt glest befolkat, för den genomsnittliga befolkningstätheten i hela EU är cirka 117 invånare/km².

I Finland är bosättningen kraftigt koncentrerad till landets södra delar och de största stadsregionerna. Befolkningstätheten varierar stort från landskap till landskap. I det tätast befolkade landskapet Nyland bor det i medeltal 178 invånare/km². Malta är det tätast befolkade landet i EU med 1 352 invånare/km². Av EU-länderna är Italien och Schweiz med ungefär 200 invånare/km² mest lika landskapet Nyland i fråga om befolkningstäthet. I Finlands glesast befolkade landskap, Lappland, bor det i snitt bara två personer per kvadratkilometer och i Kajanaland bara 3,5.

Den tätast befolkade staden är Helsingfors med 2 933 invånare/km². Utom Helsingfors är det bara tre städer som har en befolkningstäthet på över 1 000 invånare/km²: Grankulla (1 610 inv./km²), Kervo (1 152 inv./km²) och Träskända (1 089 inv./km²). De glesast befolkade kommunerna är Utsjoki, Enontekis och Savukoski med i snitt endast 0,2 invånare/km² var.

Lantmäteriverkets arealstatistik

EuroStats statistik: Population density in EU countries