Kommunförbundets medlemstjänster

Intressebevakning

Intressebevakningen som vi bedriver för kommunerna är proaktiv påverkan i rätt tid. Vi driver kommunernas sak. Våra intressebevakningstjänster är

  • Proaktiv omvärldsbevakning och sondering verksamhetsmiljön
  • Påverkansarbete
  • Bedömning av konsekvenser i kommunerna

Omvärldsbevakning och sondering av verksamhetsmiljön

Vi bevakar och sonderar samhällsutvecklingen, förändringar i kommunernas verksamhetsmiljö och lagstiftningens utveckling framtidsinriktat. I kommunnätverken identifierar vi kommunernas behov och synpunkter och kartlägger dem med särskilda utredningar och enkäter som bl.a. Kommunpulsen.

Påverkansabete

Vi påverkar och driver kommunernas sak i vårt dagliga arbete. Initiativ, utlåtanden, hörande i riksdagen och påverkansmöten är en del av vårt dagliga påverkansarbete. Vi påverkar aktivt i flera nationella arbetsgrupper och lyfter fram kommunernas behov och synpunkter också i EU:s organ.

Bedömning av konsekvenser i kommunerna

Bedömning av konsekvenser, kostnadskalkyler och beräkningar av vilka konsekvenser verkställandet av regelverk och bestämmelser får i kommunerna hör till våra intressebevakningstjänster. 

Du kan läsa mera om vårt intressebevakningsarbete och våra tjänster här.

tags
Laura Lyly

Laura Lyly

Specialsakkunnig
Strategienheten, Digitalisering och informationssamhället
+358 9 771 2221, +358 50 439 5068
Ansvarsområden
  • innovationstävlingen Klash
  • kartläggning av digitaliseringssituationen
  • beredning av digitaliseringsprojekt